Τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας γίνεται προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και των συνεπειών του. Ένα φαινόμενο, το οποίο δημιουργεί δυσχερέστερες συνθήκες διαβίωσης σε περιοχές με πυκνοδομημένο αστικό ιστό. Επίσης, σύμφωνα με κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δημόσιοι φορείς έχουν συμπεριλάβει στις περισσότερες μελέτες αναπλάσεων υλικά, τα οποία έχουν ψυχρές και φωτοκαταλυτικές ιδιότητες.

​Η  Αχαϊκή Πλακοποιία πρωτοστατεί στην προσπάθεια αυτή, χρησιμοποιώντας στα προϊόντα της σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, καθώς, επίσης, σε συνεργασία με την εταιρεία Abolin, έχει αναπτύξει μία σειρά από καινοτομικά προϊόντα, που απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες δόμησης.

 Στη συνέχεια, ακολουθεί εισαγωγική παρουσίαση από την εταιρεία μας, για την τεχνολογία των ψυχρών υλικών.