Στην εταιρεία μας θα βρείτε τσιμεντοσωλήνες ενεργού μήκους 1 μέτρου, κατασκευασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα σύνδεσης τόρμου – εντορμίας (ΠΤΠ Τ110 ΥΠΕΧΩΔΕ).

Οι σωλήνες διαστάσεων Φ60 έως Φ120 οπλίζονται με δομικό πλέγμα κατά παραγγελία, ενώ οι διαστάσεις Φ140 έως Φ250 οπλίζονται κατά την κατασκευή τους. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης.

Μεγέθη εκτός των ανωτέρω παράγονται κατά παραγγελία.