Στις εγκαταστάσεις μας παράγονται κράσπεδα οδοποιίας και κήπου σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 305/2011 με πρότυπο EN 1340:2003.

  • Κράσπεδο οδοποιίας μεγάλο 15/30/100
  • Κράσπεδο οδοποιίας μικρό 15/26/100
  • Κράσπεδο κήπου κοίλο 7/24/100
  • Κράσπεδο κήπου ίσιο 7/24/100

*Τα κράσπεδα κήπου παράγονται και με χρωματισμό κίτρινο ή κόκκινο, κατόπιν παραγγελίας