Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου www.axaiki.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία

Cookies στο σύνολο: 9

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies (6)

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ          ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

 

_grecaptcha                    axaiki.gr                         HTML                 Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Αυτό είναι επωφελές για τον ιστότοπο, προκειμένου να γίνονται έγκυρες αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού τους.

Πηγή:
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/_7Co1fh 8iT2hcjvquYJ_3zSP/recaptcha__en .js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

_GRECAPTCHA                google.com                    HTTP                   179 Ημέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Αυτό είναι επωφελές για τον ιστότοπο, προκειμένου να γίνονται έγκυρες αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού τους.

Πηγή:
https://www.google.com/recaptcha/api2/reload?k=6LevU7sUAAAAAOnlJYK3JRZVScpZtZQQD1ujLb9P

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

rc::a                                       google.com                HTML                 Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.

Πηγή:
https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LevU7sUAAAAAOnlJYK3JRZVScpZtZQQD1ujLb9Pver=3.0

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

rc::b                                      google.com                 HTML                   Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή: https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LevU7sUAAAAAOnlJYK3JRZVScpZtZQQD1ujLb9Pver=3.0

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

rc::c                                        google.com                  HTML                    Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή: https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LevU7sUAAAAAOnlJYK3JRZVScpZtZQQD1ujLb9Pver=3.0

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

 

rc::d-#                                    google.com                 HTML                    Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διακρίνει μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ.

Πηγή: https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LevU7sUAAAAAOnlJYK3JRZVScpZtZQQD1ujLb9Pver=3.0

Τα δεδομένα αποστέλλονται σε: Η.Π.Α.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (3)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                    ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

 

_ga                                    axaiki.gr                                                    HTTP                   2 χρόνια

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

_gat                                     axaiki.gr                              HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

_gid                                    axaiki.gr                               HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι